image background
Trong cà phê bạn bị quyến rũ bởi hương vị nào?
todo
Chua thanh, nhẹ nhàng
todo
Hậu vị dễ chịu, cân bằng
todo
Đắng đậm đà, mạnh mẽ