banner experience culture

Văn hóa trải nghiệm

Ta đến đây vì người khác - trước hết vì những người
mà hạnh phúc của riêng ta phụ thuộc hoàn toàn
vào nụ cười và sự yên ấm của họ

image
BẢO TỒN GIÁ TRỊ THẬT
Hành trình Vero bắt đầu vào một ngày cách đây hơn 12 năm về trước trên những chuyến xe đò cọc cạch về Quê. Ngày cận tết cũng là ngày mà cà phê vừa thu hoạch xong. Bên tiếng cối xay đinh tai nhức óc cùng đám bụi vỏ cà phê bay lên ngập trời là cái mùi hăng hắc và nồng nặc đến khó thở vẫn cứ bay lên theo từng bao cà phê đổ vào máy xay, mọi người vội vã và tấp nập theo phần việc của mình và cứ như thế… nhưng tất cả vẫn không thể giấu được ánh mắt hân hoan và nụ cười rạng rỡ của họ như đã trút bỏ gánh nặng sau gần 2 tháng thu hoạch trong nắng mưa và 1 năm ròng rã mong chờ kết quả. Kẻ vui thì 5 tấn 10 tấn trong hoan hỉ, người buồn thì mất mùa còn 2 tấn 3 tấn nhưng mặc nhiên mọi người vẫn cứ chào đón một năm mới nhiều niềm tin và hy vọng.
image
CẢM NHẬN GIÁ TRỊ THẬT
Hành trình Vero bắt đầu vào một ngày cách đây hơn 12 năm về trước trên những chuyến xe đò cọc cạch về Quê. Ngày cận tết cũng là ngày mà cà phê vừa thu hoạch xong. Bên tiếng cối xay đinh tai nhức óc cùng đám bụi vỏ cà phê bay lên ngập trời là cái mùi hăng hắc và nồng nặc đến khó thở vẫn cứ bay lên theo từng bao cà phê đổ vào máy xay, mọi người vội vã và tấp nập theo phần việc của mình và cứ như thế… nhưng tất cả vẫn không thể giấu được ánh mắt hân hoan và nụ cười rạng rỡ của họ như đã trút bỏ gánh nặng sau gần 2 tháng thu hoạch trong nắng mưa và 1 năm ròng rã mong chờ kết quả. Kẻ vui thì 5 tấn 10 tấn trong hoan hỉ, người buồn thì mất mùa còn 2 tấn 3 tấn nhưng mặc nhiên mọi người vẫn cứ chào đón một năm mới nhiều niềm tin và hy vọng.
image
Hành trình Vero bắt đầu vào một ngày cách đây hơn 12 năm về trước trên những chuyến xe đò cọc cạch về Quê. Ngày cận tết cũng là ngày mà cà phê vừa thu hoạch xong. Bên tiếng cối xay đinh tai nhức óc cùng đám bụi vỏ cà phê bay lên ngập trời là cái mùi hăng hắc và nồng nặc đến khó thở vẫn cứ bay lên theo từng bao cà phê đổ vào máy xay, mọi người vội vã và tấp nập theo phần việc của mình và cứ như thế… nhưng tất cả vẫn không thể giấu được ánh mắt hân hoan và nụ cười rạng rỡ của họ như đã trút bỏ gánh nặng sau gần 2 tháng thu hoạch trong nắng mưa và 1 năm ròng rã mong chờ kết quả. Kẻ vui thì 5 tấn 10 tấn trong hoan hỉ, người buồn thì mất mùa còn 2 tấn 3 tấn nhưng mặc nhiên mọi người vẫn cứ chào đón một năm mới nhiều niềm tin và hy vọng.Hành trình Vero bắt đầu vào một ngày cách đây hơn 12 năm về trước trên những chuyến xe đò cọc cạch về Quê. Ngày cận tết cũng là ngày mà cà phê vừa thu hoạch xong. Bên tiếng cối xay đinh tai nhức óc cùng đám bụi vỏ cà phê bay lên ngập trời là cái mùi hăng hắc và nồng nặc đến khó thở vẫn cứ bay lên theo từng bao cà phê đổ vào máy xay, mọi người vội vã và tấp nập theo.
LAN TỎA GIÁ TRỊ THẬT
Hành trình Vero bắt đầu vào một ngày cách đây hơn 12 năm về trước trên những chuyến xe đò cọc cạch về Quê. Ngày cận tết cũng là ngày mà cà phê vừa thu hoạch xong. Bên tiếng cối xay đinh tai nhức óc cùng đám bụi vỏ cà phê bay lên ngập trời là cái mùi hăng hắc và nồng nặc đến khó thở vẫn cứ bay lên theo từng bao cà phê đổ vào máy xay, mọi người vội vã và tấp nập theo phần việc của mình và cứ như thế… nhưng tất cả vẫn không thể giấu được ánh mắt hân hoan và nụ cười rạng rỡ của họ như đã trút bỏ gánh nặng sau gần 2 tháng thu hoạch trong nắng mưa và 1 năm ròng rã mong chờ kết quả. Kẻ vui thì 5 tấn 10 tấn trong hoan hỉ, người buồn thì mất mùa còn 2 tấn 3 tấn nhưng mặc nhiên mọi người vẫn cứ chào đón một năm mới nhiều niềm tin và hy vọng.
image
image
Hành trình Vero bắt đầu vào một ngày cách đây hơn 12 năm về trước trên những chuyến xe đò cọc cạch về Quê. Ngày cận tết cũng là ngày mà cà phê vừa thu hoạch xong. Bên tiếng cối xay đinh tai nhức óc cùng đám bụi vỏ cà phê bay lên ngập trời là cái mùi hăng hắc và nồng nặc đến khó thở vẫn cứ bay lên theo từng bao cà phê đổ vào máy xay, mọi người vội vã và tấp nập theo phần việc của mình và cứ như thế… nhưng tất cả vẫn không thể giấu được ánh mắt hân hoan và nụ cười rạng rỡ của họ như đã trút bỏ gánh nặng sau gần 2 tháng thu hoạch trong nắng mưa và 1 năm ròng rã mong chờ kết quả. Kẻ vui thì 5 tấn 10 tấn trong hoan hỉ, người buồn thì mất mùa còn 2 tấn 3 tấn nhưng mặc nhiên mọi người vẫn cứ chào đón một năm mới nhiều niềm tin và hy vọng.
image